Hjem Drift & Service Håndverkstjenester Utleie Personell Galleri Kontakt

 

 

EDIR AS er din partner innen eiendomsforvaltning

Drift & serviceavdelingen tar hånd om vaktmestertjenester og utbedring av bygningsmasse når du trenger det. Vi venter ikke med

EDIR AS har gjennom sin erfaring sett at det å kunne løse problemer umiddelbart er noe våre kunder setter stor pris på.

Gjennom avtale om drift sikrer du som forvalter, borettslag eller eier kontinuerlig vedlikehold samt at vi gjennom vår erfaring og kontaktnettverk kan tilby de beste løsninger på kortest mulig tid. Når det kommer til borettslag og sameie løser vi både faste oppdrag med presisjon, hurtighet og kvalitet. Vårt mål er at kunden skal være 100% fornøyd.

Hvor enkelt kan det gjøres ?

 

For borettslag har vi vaktmesterinstrukser  med faste priser så ved en gjennomgang under befaring kan vi fort anslå pris.

 

Det samme gjelder for forretningsbygg / kjøpesentra hvor de faste kostnadene avdekkes - i tillegg kommer andre serviceoppgaver.

 

Vår erfaring forenkler og sikrer Deres hverdag. Ved våre daglige oppdrag logger og tilstreber vi optimal tilfredstillelse med tilsyn, innrapportering og utbedring etter avtale.

 

Branntekniske installasjoner

Ventilasjon & kjølesystemer for bygg

Elektriske anlegg og termofotografering

Vann & avløp

Fjernvarme & fyringsanlegg

Enøktiltak og rapportering

Fellesarealer / uteområder privat og med offentlig tilgang

Heis og handikaptilgang

Sanitærkontroll

Avfallshåndtering / komprimator / spsialavfall

Skadedyr

Ettersyn

Plante og grøntareale

Garasje & parkeringsareale

Snørydding tak og sperring

Diverse

 

Og vi blir stadig bedre.

 

 

 

 

 

 

EDIR AS har 30 erfarne håndverkere i  entreprenørdelen. Våre ansatte har lang erfaring.

 

Har medarbeidere som stiller høye krav til seg selv og setter sin ære i å gjøre en grundig jobb. Bedriftens hovedoppgaver er å tilby fagpersonell til entreprenører timebasis og utføre større og mindre kontraktarbeide.

Vi vet at kvalitet lønner seg.

 

 

Vaktmester og umiddelbare håndverkstjenester

Driftsleder:

Irek          99 46 92 86

Prosjekt Drift & Service:

Jakob      41 30 77 90

Fagspesialist:

Mariuz

Daglig leder:

Edyta      94 16 13 81

 

Kontor:

Industriveien 33, 1337 Sandvika

Tel:  67540175

Fax: 67540175

epost: edyta@ediras.no